Monika Immrová Tiskové zprávy

Monika Immrová

Monika Immrová vystavuje v Galerii Dům soubor z několika posledních let, v němž předkládá aktuální řešení
svého dlouhodobého zájmu o téma elementárního tvaru a jeho prostorového i plošného účinku. Hlavní pozornost
v celku upoutává dynamický dialog kartonových reliéfů a subtilních slepotisků s velkoformátovými plastickými
betonovými objemy. Reliéfu se Monika Immrová věnovala již na počátku své umělecké dráhy, současné pojetí
reflektuje průzkum prostorových možností jednoduchého tvaru. Toto téma autorka rozšiřuje prostřednictvím
souboru papírových slepotisků, jejichž formální dokonalost, založená na ostrosti linií, reliéfní jemnosti i bělosti
podkladu, vypovídá o dalším obecném rysu jejích prací. Hrany a plochy plastických prací z betonu a bronzu
vznikly jako zákonitý výsledek objemových průniků. Za jejich živostí tušíme autorčinu hlubokou vizuální
i praktickou zkušenost se syntézou organického a stereometrického tvaru. Monika Immrová v předloženém
souboru ustavuje dvě základní situace. Rám vymezující plochu kartonového reliéfu diváka přiměje k zastavení
a hledání možností světelných účinků geometrizovaných ploch. Druhá skupina prací podněcuje k obcházení,
k prožitku dynamičnosti prostoru vytvářeného plasticitou. V obou případech je ustavován jakýsi „jiný prostor“.
Jestliže ale sledujeme východiska přítomných motivů, vracíme se k prostoru všední reality, jehož nevyčerpatelnou
podnětnost autorka stvrzuje i ve svých četných grafických cyklech.
Monika Immrová se narodila roku 1970 v Lounech. Po studiu Střední výtvarné školy Václava Hollara v Praze
(1992–1995) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (1995–2001, ateliér J. Zeithammla). Samostatně
vystavuje od roku 1996; její zásadní výstavy se konaly např. v Galerii výtvarného umění v Mostě (2003), v Síni
pod Plečnikovým schodištěm na Pražském Hradě (s J. Zeithammlem, 2006), v Galerii Caesar v Olomouci (2007),
v Letohrádku Ostrov a v Oblastní galerii Liberec (obě 2009), v Galerii města Loun (2012) a v kostele sv. Vavřince
v Klatovech (2013). Opakovaně se zúčastňuje výstav seskupení Socha 2 (Düsseldorf, 2002; Kutná Hora, 2006;
České Budějovice, 2007; Praha, 2010 a 2012), roku 2011 byla zařazena na výstavu Fundamenty & Sedimenty
(Městská knihovna, GHMP, Praha) a letos na výstavu Místo sochy (kostel sv. Vavřince, Klatovy). V letech 2008 a 2009
získala ocenění Grafika roku; její grafické práce jsou každoročně zařazovány do výstav téže ceny již od roku 2001.
Zúčastnila se řady sochařských sympozií v ČR i zahraničí. Zabývá se sochou a grafikou.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Soubory ke stažení:
Tisková zpráva

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB