Richard Loskot Tiskové zprávy

Richard Loskot

Richard Loskot (nar. 1984) připravil pro výstavní prostory v broumovském klášteře instalaci Světlo v obraze, v níž
zhodnocuje výrazové možnosti světelného paprsku a podněcuje diváka k bezprostřednímu syntetickému vjemu.
Navazuje na svou práci z roku 2012 Jednoduchá věc, prostřednictvím které ilustroval podstatu fenoménu světla.
Tehdy nejprve promítl na stěnu spektrum rozloženého paprsku, poté provedl pomocí soustavy zrcadel výběr několika
jasných barev, a ty následně opět složil do bílé plochy. Síla instalace spočívala v jednoduchosti prezentovaného
principu. V broumovské práci Richard Loskot výsledek popsané instalace transformuje – z barevných zrcadlových
odrazů vytváří obrazovou kompozici, charakterizovanou jedinečností konkrétního místa a současně odkazující
k dematerializovanému charakteru maleb Marka Rothka. Dílem tu není výsledná světelná kompozice, ale celý systém,
prostřednictvím něhož byla vytvořena. Kromě zviditelňování fyzikálního aspektu zde sehrává stejně významnou
roli prožitek a imaginace diváka. Tomu je poskytnuta možnost vhledu do procesu vzniku obrazu. Richard Loskot
současně v instalaci těží i z vlastních poznatků a vjemů získaných během pobytu v úpické hvězdárně, reflektuje
význam provázanosti rozumového a intuitivního poznání.
Fenoménem světla se Richard Loskot zabýval mj. v instalacích Asynchronizace (2010), Mezi vším a ničím, Dvě
Slunce (obě 2011) nebo Jiné místo (2012); metaforu skládání obrazu využil v práci Detail (2013). Autor své instalace
konstruuje jako audiovizuální otevřené scény interaktivního charakteru, motivující k vědomému prožitku „teď
a tady“. Těžiště osobitosti jeho uměleckého výrazu spočívá v používání elektrotechnických systémů. Často tematizuje
funkčnost otevřené struktury (Zoologická zahrada, 2006; Systém, 2007; Syntéza, 2008; Záznamy přítomnosti, 2012),
zajímá jej vzájemnost technických procesů a přírodních dějů (Mechanický růst, 2007; Rituály obvyklého, 2012),
zviditelňuje rádiové signály, myšlenky nebo informace přítomné v daném prostoru (Sky Europe, 2009; Působení
neviditelného, 2010; Podstata prostoru, 2013; Zpráva od Mahena, 2013). U zrodu jeho prací obvykle stojí motiv sdílet
fascinaci výsledky průzkumu všudypřítomných a zdánlivě samozřejmých jevů.
Richard Loskot absolvoval roku 2011 Technickou univerzitu v Liberci (ateliér Stanislava Zippeho), v letech 2007–2009
studoval na mnichovské Akademie der Bildenden Künste v ateliéru Magdaleny Jetelové. Roku 2007 získal první místo
v soutěži studentů vysokých uměleckých škol v ČR a SR Exit. V minulém roce byl zařazen mezi finalisty Blumm Prize
v Bruselu; letos byl podruhé vybrán mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého (poprvé roku 2012). V tomto roce
se zúčastnil rezidenčního pobytu International Studio & Curatorial Program v New Yorku. Kromě ČR vystavoval
na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Itálii, Německu, Belgii a Velké Británii. Spolupracuje také na scénografických
realizacích. V současné době mj. vyučuje na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB