Petr Veselý / Břemeno

Vernisáž: 29. 4. 2023 od 16:00
Termín výstavy: 30. 4. – 25. 6. 2023 od 10:00 do 17:00
Klášter Broumov / Galerie Dům

Doc. Petr Veselý patří mezi přední malíře generace nastupující na českou uměleckou scénu počátkem 80. let. Jeho výrazně introvertní malířský projev charakterizuje tvarová a barevná redukce sledující to nejpodstatnější a nejkoncentrovanější z hlediska námětu a jeho tematizace. Zpravidla monochromní díla zpřítomňují realitu jako svého druhu metafyzický záhyb, v němž se odehrává skrytost permanentně probíhajícího a nevyhnutelného existenciálního dramatu. Předmětnost je tu odhmotňována v prospěch určitého druhu prozření, nebo naopak ztělesněna coby bolestná zkušenost. Krajina je autorem dotýkána jako duchovní prostor, stejně tak vrcholní díla kulturního dědictví se v obrazech Petra Veselého transformují v jakési seismografické roviny, diagnostické rentgeny či procesuální vjemové konstelace připomínající fotografické vývojky. Výstavní projekt představí výběr z malířského díla Petra Veselého, které rezonuje s klášterním prostředím, včetně jeho temné novodobé historie z doby komunistického režimu. 

Kurátor: Mgr. Petr Vaňous, Ph.D. 

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB