Petr Veselý / BŘEMENO Tiskové zprávy

Petr Veselý / BŘEMENO

Vernisáž: 29. 4. 2023 od 16:00
Termín výstavy: 30. 4. – 25. 6. 2023 od 10:00 do 17:00

Klášter Broumov / Galerie Dům

Koncentrované dílo Petra Veselého (1953) patří dnes k té rovině současné české malby, která se projevuje důrazem na intenzitu výrazu na úkor extenzity produkce. Neznamená to, že by toto dílo bylo skryto ve stínu pozornosti, spíše je důkazem o tom, že i v dnešní době může vznikat silná malířská výpověď, která se prioritně neslaďuje s uměleckými trendy, nepřizpůsobuje se časovému zrychlení, ani ničemu podobnému. 

Název broumovské výstavy BŘEMENO, odvozený od stejnojmenného obrazu z let 2019-21, je sám o sobě výmluvný. Z bílé plochy plátna tu vystupuje útvar, jehož nejednoznačnost zneklidňuje divákův těkající pohled. Rozpor mezi názvem označujícím zátěž a sublimujícím, odhmotněným tvarem odkazujícím na kapku tekutiny v sobě skrývá silné významové napětí. Také vztah obrazové plochy a motivu, který je umístěn ve spodní partii plochy naznačuje proces „stékání“. Stékající tekutina přitahována tíží země. Prolitá slza jako zkratka utrpení. Lidského utrpení, které je spatřováno v předobrazech Krista i mariánské ikonografie. 

Obrazový námět a jeho volba jsou pro Petra Veselého něčím, co si člověk nevybírá, nýbrž co se mu na základě nelehké a nejednoznačné životní poutě samo nabízí a otevírá. Náměty ho do jisté míry „navštěvují“. Jsou amalgámem čistých idejí (přepodstatnění) a jejich skrytostí/ odkrytostí v čase, který má lidský rozměr, a tedy fyzickou přítomnost i pomíjivost. Tento rozpor mezi zpřítomněním „situace“ a zároveň vědomím její pomíjivosti, dočasnosti, je autorem vyjadřován prostřednictvím barevné střídmosti a formální pokory. Proto se mu nově či jinak otevírají i tak frekventované ikonografické motivy, jakými je například Ukřižovaný Kristus.

Petr Veselý absolvoval SŠUP v Brně (1969–1973) a AVU v Praze (1973–1979; ateliér Malby, prof. Jan Smetana). Působil na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně (1982-1992), na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1992–1995, 2002–2007 jako vedoucí ateliéru Malířství 1); 1995–2020 vedoucí oboru Malířství na Střední škole umění a designu v Brně. V roce 1993 se habilitoval pro obor malířství.  Od roku 1996 je členem Umělecké besedy. Byl členem Tovaryšstva malířského (Kokolia, Kvíčala, Steklík) a TT klubu. V roce 2009 mu byla udělena Cena města Brna v oblasti výtvarného umění. Žije a pracuje v Brně. Naposledy jsme se mohli setkat s dílem Petra Veselého na jeho samostatných výstavách v brněnské Fait Gallery (2021), pražské Galerii Petra Novotného (2021) nebo v Galerii arto.to v Libčicích (2021). Je činný také jako kurátor, ilustrátor a básník. Více o autorovi na: www.petr-vesely.cz.

K výstavě vydává Vzdělávací a kulturní centrum Broumov katalog.

Kurátor výstavy: Petr Vaňous

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB