Pavel Mrkus a Pavel Hošek Tiskové zprávy

Pavel Mrkus a Pavel Hošek

Projekt představuje výrazné a osobité umělecké projevy, jež v posloupnosti tří dvojic výstav/instalací vytvářejí dynamicky
různorodý soubor a reagují na genius loci barokního kláštera. Výběr autorů bez kurátorského apriorního vymezení užšího tématu
prací (realizací) vychází vstříc možnostem živě a bezprostředně reagovat na místo se silnou historickou informací, na místo esteticky/
vizuálně velmi podnětné, které v sobě uchovává kulturní potenciál celoevropského významu, jenž lze probudit a rozvinout současnými
uměleckými výrazovými prostředky. Soubor instalací bude na závěr reflektován v publikaci představující zúčastněné autory
a dokumentující jejich realizace v areálu kláštera prostřednictvím fotografií Ivana Pinkavy. Jedním ze záměrů site specific projektu je
oživit vztah veřejnosti k historické památce prvořadého významu přirozenou cestou, prostřednictvím dotyku současnosti.
Pavel Hošek ve svých sochařských pracích často vymezuje prostor absencí plného objemu, pouze jej naznačuje hranami/liniemi,
současně přepisuje významy architektonických prvků. V realizacích pro broumovský klášter odvádí divákovu pozornost od formy
k myšlenkám a rozjímání. Opět se vrací k vlastnímu dlouhodobému zaujetí zdánlivým prázdnem a jeho důležitostí pro funkci sdělení.
V prostředí chodby, místa komunikace a potkávání, zviditelňuje ideu křížení a prolnutí. Vytváří instalaci ze skleněných linií,
se záměrem přimět diváka k pocitu bezčasí, vytržení, nadnesení.
Pavel Hošek (nar. 1976 ve Zlíně) studoval sochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1991–1995).
V letech 1995–2001 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (sochařský ateliér Jindřicha Zeithammla), dvakrát obdržel
ateliérovou cenu AVU (1997 a 2000). Roku 1999 absolvoval stáž na Staatliche Akademie der Bildenden Künste (ateliér Stephana
Balkenhola) v německém Karlsruhe a v roce 2003 residenční pobyt v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Získal odměny
v soutěžích na návrhy revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně (2011) a památníku Jana Kašpara v Pardubicích (2013). Proběhla
řada jeho samostatných výstav: 2003, Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze; 2004, Galerie Kai de Kai v Praze; 2006,
Dům umění v Českých Budějovicích a Galerie Jiřího Jílka v Šumperku; 2007, Důl Michal v Ostravě; 2011, Galerie výtvarného umění
v Náchodě; 2014, Galerie Kabinet T. ve Zlíně a Galerie Jáma v Ostravě. Jeho práce jsou četně zařazovány na výstavy současného
sochařství: 2002, Reinraum, Düsseldorf; 2006, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora; 2007, Wortnerův dům AJG, České Budějovice;
2008, Kateřinská zahrada, Praha; 2009, Galerie výtvarného umění, Most; 2010, kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha;
2012, Botanická zahrada PřF UK, Praha; 2015, kostel sv. Vavřince, Klatovy; dále např. na společné výstavy Salon Mladých,
2006 (Zlín), Moje Evropa, 2009 (DOX, Praha a Brusel), Černobílé zlaté město 09, 2009 (Topičův salon, Praha).
Kurátorka: Iva Mladičová
Tématem site specific videoinstalace nazvané Random Access Memory* / Paměť s volným přístupem a situované do klášterní
knihovny je kniha jako datový nosič historické paměti evropské civilizace. Význam knihovny určené ke studiu a meditaci je
v konfrontaci s digitální projekcí posouván do roviny datového úložiště a funguje jako fyzický disk zaplněný základními filosofickými,
teologickými a vědeckými myšlenkami – informacemi, které určovaly a určují vývoj středoevropské kultury. Napětí mezi fyzickou
knihou a nehmotnou digitální informací je akcentováno pohybem, rytmem a světlem – hlavními prvky videa jako média času.
*(RAM – Random Access Memory máme všichni ve svých počítačích a slouží jako operační paměť.)
Pavel Mrkus (nar. 1970) absolvoval v letech 1989–1995 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (ateliér skla prof. V. Kopeckého).
V roce 1991 studijně pobýval na Polytechnic University, Stoke on Trent v Anglii a v letech 1998–1999 studoval na Evangelické teologické
fakultě v Praze. Je držitelem ocenění Honorable Mention (Vessels, Koganezaki, Japonsko, 2003), Silver prize (Japan Contemporary
Glass Art, Glass Muzeum, Notojima, Japonsko, 2002) a Honorable Mention (Contemporary Glass Triennial, Toyama, Japonsko, 2002).
Od roku 1999 pravidelně vystavuje doma i v zahraničí, především v Japonsku, Německu a Itálii. Za rok 2012 se stal držitelem ceny
Umělec roku společně s Kryštofem Kinterou. Autor má za sebou bohatou pedagogickou praxi v zahraničí (Japonsko, USA), společně
s Danielem Hanzlíkem otevřel a vede ateliér Time-based media na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
kde zároveň v současné době působí ve funkci děkana. Pavel Mrkus s Danielem Hanzlíkem v roce 2008 založili BOOT_audiovisual,
společnou platformu pro audiovizuální performance, elektronickou zvukovou a video tvorbu a site-specific instalace.
Kurátor: Petr Vaňous
Více informací: mrkus.ixode.org

Realizaci projektu podpořili: Podpořeno grantem z Islandu,Lichtenštejnska a Norska.

Soubory ke stažení:
Tisková zpráva

Připravované výstavy

2. 9. 27. 10.

Bronislava Bakule Malá
Termín výstavy: 2. 9. – 27. 10. 2024 Vernisáž: 1. 9. 2024 od...
více informací >

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB