Ondřej Basjuk Tiskové zprávy

Ondřej Basjuk

Ondřej Basjuk (nar. 1983 v Domažlicích), studoval design knižní kultury v Ústavu umění a designu v Plzni (2002 - 2004), mediální a didaktickou ilustraci tamtéž (204 - 2007) a Akademii výtvarných umění v Praze (2006 - 2012;, ateliér Grafika II, prof. Vladimír Kokolia). V roce 2013 obdržel Cenu kritiky za mladou malbu s přesahy, respektive obdržel durhé místo (první nebylo uděleno). Pravidleně vystavuje od roku 2006, mezi jeho výrazné projekty patří Explorerista (Galerie OFF/FORMAT, Brno 2012), Magnet 7/69 (Nau Gallery, Praha 2013), Kultovní výstava (Fait Gallery, Brno 2014), Podprahově (společně s V. Kokoliou , Galerie Jelení, PRaha 2014), Díra ve vzduchu (GaVU, Cheb 2015), Papírová zeď (Galerie Vyšehrad, Praha 2015), nebo Kolonie B. (Strom Art Gallery, Brno 2016). Basjuk patří mezi autory nejmladší generace, kteří pracují s rozmanitým a mnohovrstevnatým dědictvím malby s respektem a zároveň bez rozpaků. Do obrazu integruje jak motivy a metody procesu poznávání (z dětství, věda, minulost) spojené s dobrodružstvím a cestovatelskými výpravami, tak také mimoevropské kulturní impulsy, především z oblasti dálného východu a monzunové Asie. V posledních realizacích reflektuje také změny společenské atmosféry, názorovou radikalizaci a hodnotové proměny, jež se kolem nás odehrávají. 

Výstava nazvaná Přenos do Kolonie B. navazující na brněnský projekt Kolonie B. (Strom Art Gallery, Brno, trvá do 15. 7. 2016) si žádá vysvětlení. Autor vnímá "kolonii" jako metaforickou možnost, jak si stvořit alespoň modelově "lepší místo pro život": "Jestliže je současný stav bytí, myšleno současný společenský systém plánem A, a pokud jsme s ním nespokojeni, je vytvoření kolonie s novými pravidly plánem B. Basjuk použil plán B pro vytvoření bezpečného místa bez fašismu, xenofobie a jiných nesmyslů. Jendím ze startovacích podnětů pro kolonii byl československý film z roku 1968-1969 Kolonie Lamfiery, který byl natáčen na Krymu ve spolupráci se sovětským štábem, před a po okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy. Film nejen dost připomíná dobou vzniku současné pokusy Ruska nastolit nový svaz, ale i obsahově velmi kooptuje se současným stavem. Hlavním hrdinou filmu je člověk, který po nikom nic nechce, je soběstačný a nepotřebuje se začlenit do systému. Je nejen podezřelý, ale nakonec se ve filmu stává i obětí vraždy." (Z poznámek autora).

Výstava Přenos do Kolonie B. na pozadí tematizace osobně prožívaného příběhu dekonstruovaného (odkazy, nápovědi) v materiálních výstupech (fitkivní kolonie B. jako metafora hrozící vnitřní emigrace) paralelně rozkrývá a odkouzluje tendence a strategie, jež používají ideologie ke svému společenskému etablování a posléze tragickému naplnění. Je to Basjukovo kritické umělecké memento, jež je zároveň silným romantickým gestem i individuální poetickou výpovědí o současnosti jako takové.

basjuk.blog.cz 

Soubory ke stažení:
Tisková zpráva

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB