Petr Stibral/ Něco mezi plochou a prostorem

17. 6. – 12. 8. 2012
Petr Stibral

Vernisáž výstavy v sobotu 16. června od 17 hodin

Druhá výstava nově otevřené Galerie Dům v Broumově, jež bude zahájena v sobotu 16. června od 17 hodin, představí výběr z díla sochaře Petra Stibrala (narozeného roku 1977 v Praze) – absolventa sochařské školy prof. Jindřicha Zeithammla pražské Akademie výtvarných umění (2004), člena volného seskupení sochařů Socha 2, finalisty třetího ročníku Ceny 333 Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ (2009).

Kurátor: Iva Mladičová

Komentovaná prohlídka: 29. června, 21. a 29. července (od 17 hodin)

Prohlídka výstavy s lektorem představí aktuální výstavu Galerie Dům. Komentovaná prohlídka je v ceně vstupného.

Petr Stibral se ve svých plastikách a objektech dlouhodobě zabývá vztahem mezi skutečným prostorem a jeho simulací v ploše. Vytváří specifické plochy-reliéfy-prostory, na nichž si divák ověřuje svou schopnost přiznat víceznačnost viděného – skrytost prvnímu pohledu zostřuje jeho kontakt s prostředím. Petr Stibral vytvořil i několik site-specific instalací pro přírodní a městské prostředí, pro něž je charakteristická subtilnost intervencí, – odebírá vzorky z krajinné či městské reality a „klonuje" je, současně ale část genetické informace klonu posune u obecnější vlastnosti tak, že nově vzniklé je s původním celkem kompatibilní.

V Galerii Dům představí výběr ze své tvorby posledních dvou let. Kromě nástěnných objektů tvořených matricí vyjmutou z běžné reality, již oživuje iluzí prostoru, vystavuje plastiky a objekty vystupující výrazněji do prostoru, které skrze své mimikrové efekty a klamy ověřují a aktivují divákovu pozornost. Autor používá elementární formu, současně omezuje veškeré výrazové prostředky, jež by prvotní vjem díla odkláněly od spontánnosti k rozumové analýze. Zdůrazňuje tak hodnotu přímé vjemové zkušenosti, při současném vědomí jejího klamného aspektu.

www.petrstibral.cz
Foto: Petr Stibral

Připravované výstavy

2. 9. 27. 10.

Bronislava Bakule Malá
Termín výstavy: 2. 9. – 27. 10. 2024 Vernisáž: 1. 9. 2024 od...
více informací >

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB