Martin Dašek a Jiří Matějů Tiskové zprávy

Martin Dašek a Jiří Matějů

Projekt představuje výrazné a osobité umělecké projevy, jež v posloupnosti tří dvojic výstav/instalací vytvářejí dynamicky
různorodý soubor a reagují na genia loci barokního kláštera. Výběr autorů bez kurátorského apriorního vymezení užšího tématu
prací (realizací) vychází vstříc možnostem živě a bezprostředně reagovat na místo se silnou historickou informací, na místo esteticky/
vizuálně velmi podnětné, které v sobě uchovává kulturní potenciál celoevropského významu, jenž lze probudit a rozvinout současnými
uměleckými výrazovými prostředky. Soubor instalací bude na závěr reflektován v publikaci představující zúčastněné autory
a dokumentující jejich realizace v areálu kláštera prostřednictvím fotografií Ivana Pinkavy. Jedním ze záměrů site specific projektu je
oživit vztah veřejnosti k historické památce prvořadého významu přirozenou cestou, prostřednictvím dotyku současnosti.
Martin Dašek se dlouhodobě zabývá vytvářením velkoformátových site specific prostorových instalací. V broumovském klášteře
pro svou realizaci zvolil posloupnost tří přízemních místností západního křídla, jež charakterizuje architektonická velkorysost.
Místnosti navzájem propojil a současně zamezil původní možnost vizuálního vjemu jejich celku. Divákovi tak nabízí prožitek
průchodu nově definovaným prostorem, a to prostřednictvím kompozice minimalistického charakteru z bílých textilních ploch.
Martin Dašek (nar. 1981) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově (1995–1999) a Vyšší odbornou
školu v Jablonci nad Nisou (2000–2002). V letech 2002–2008 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér
prostorové tvorby prof. Mariana Karla); akademický rok 2005–2006 pobýval na stáži v Iceland Academy of Art v Reykjavíku.
Samostatně vystavuje od roku 2009 – (A)VOID Gallery v Praze; roku 2012 dále proběhly jeho výstavy v pražské galerii Ve sklepě
a v ostravské galerii Kaluž, roku 2014 v Ostravě v galerii Lauby a letos v brněnském Domě umění. Vytvořil řadu realizací pro veřejný
prostor: 2008, Kiruna ve Švédsku (získal zde první cenu v soutěži Sculpture in Public Space); 2009, San Martino v Itálii;
2011, Valloire ve Francii; 2011 a 2014 v Ostravě; 2013 v Opavě a rakouském Linci; 2014 v německém Ulmu a loni v Miercurea Cuic
v Rumunsku. Jeho práce jsou četně zařazovány na společné výstavy v ČR i zahraničí (Londýn, Linec, Vilnius, Záhřeb aj.).
www.martindasek.net
Kurátorka: Iva Mladičová


V křesťanském pojetí duchovnosti – a to jak ve vnímání historického vyprávění, tak i v jeho směřování a naplnění – symbolicky vystupují
linie horizontály a vertikály. Každá z nich poukazuje na lidský úděl, vnitřní obsah lidského života: horizontální linie zahrnuje pozemský
čas, vertikální linie tento čas přesahuje, je božským atributem. Symbolika kříže je setkáním obou. Vizuální instalace Jiřího Matějů
v prostorách kláštera, site specific, je minimalistickou aplikací horizontální a vertikální barevné linie do architektonického prostoru
a jeho paměti. Symbolika je potlačena a prosta narativních odkazů. Akcent této instalace je kladen na vizuální čistotu a jednoduchost
formy, která jemně kontrastuje s barokními prostory, neznatelně do nich vstupuje stejně jako například paprsek světla.
Jiří Matějů (nar. 1960) je jedním z výrazných malířských solitérů české umělecké scény. Autor studoval na ČVUT (1980–82) a absolvoval
pražskou Akademii výtvarných umění (1988–94; prof. Bedřich Dlouhý). V letech 1995–97 působil jako odborný asistent Bedřicha
Dlouhého a Miloše Šejna. V roce 1997 koncepčně i tematicky připravil mezioborové symposium s mezinárodní účastí nazvané Důvod
věcí neviditelných (výtvarné umění, filosofie, výrazový tanec) v Praze (Synagoga, Na Palmovce). V roce 2004 získal roční stipendium
v Pollock–Krasner Foundation, New York, USA. Pravidelně vystavuje od roku 1991. Mezi důležitými projekty, které autora etablovaly
na umělecké scéně, lze výběrově uvést např. Yaisu (Yaisu, Japonsko, 1994), Předpoklady skutečnosti (Praha, 1994), Konfrontace (Svárov,
1996), Nový Zákon v umění (Praha, 1997), Důvod věcí neviditelných (Praha, 1997), CZ 99 (Praha, 1999), Současná minulost – Česká
postmoderní moderna (AJG, Hluboká n. Vltavou, 2000), Nový zlínský salon (Zlín, 2005), Prostor pro intuici (Praha, 2007), Černobílé Zlaté
město 09 (Praha, 2009–10), Horká linka (Praha, 2010), Česká malba generace 90. let (Brno, 2011), Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura
hraček 2011 (Praha, 2011). Samostatně naposledy vystavoval v pražské Galerii P. Novotného a olomoucké Galerii Caesar (2014).
www.jirimateju.cz
Kurátor: Petr Vaňous

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Soubory ke stažení:
Tisková zpráva

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB