Kryštof Kaplan a Igor Korpaczewski Tiskové zprávy

Kryštof Kaplan a Igor Korpaczewski

Projekt představí výrazné a osobité umělecké projevy, jež budou v posloupnosti tří dvojic výstav/instalací vytvářet
dynamicky různorodý soubor a reagovat na genius loci barokního kláštera. Výběr autorů bez kurátorského apriorního
vymezení užšího tématu prací (realizací) vychází vstříc možnostem živě a bezprostředně reagovat na místo se
silnou historickou informací, na místo esteticky/vizuálně velmi podnětné, které v sobě uchovává kulturní potenciál
celoevropského významu, jenž lze probudit a rozvinout současnými uměleckými výrazovými prostředky. Soubor
instalací bude na závěr reflektován v publikaci představující zúčastněné autory a dokumentující jejich realizace
v areálu kláštera prostřednictvím fotografií Ivana Pinkavy. Jedním ze záměrů site specific projektu je oživit vztah
veřejnosti k historické památce prvořadého významu přirozenou cestou, prostřednictvím dotyku současnosti.
Kryštof Kaplan připravil v přízemí kláštera v části prohlídkového okruhu za kostelem sochařskou instalaci
sestávající z několika sádrových objektů a reliéfní kompozice. Objekty se vztahují ke konkrétní morfologii mobiliáře
daného místa a jeho bezprostředního okolí, charakter reliéfů je určen přirozenou texturou použitých materiálů
a principem gravitace. Koncept vytvořeného souboru mj. tematizuje syntézu obsahů, jež v sobě uchovává paměť
klášterního prostoru.
Kryštof Kaplan (nar. 1987) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích
(2002–2006), v letech 2007–2013 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola Jindřicha
Zeithammla; dvakrát získal ateliérovou cenu AVU, 2010 a 2013). Od roku 2003 se zúčastnil řady sochařských
sympozií, na mezinárodním soutěžním sympoziu v Markneukirchen získal první místo. Vystavuje od roku 2009
(sochařský ateliér J. Zeithammla, (A)VOID Gallery, Praha), v Galerii AVU (Vítání jara) 2011, v Artbanka Museum of
Young Art (AVU v AMoYA) 2012 a roku 2013 ve Veletržním paláci Národní galerie (Diplomanti AVU) a v RED Gallery
London (výběr diplomových prací AVU). Obdržel cenu Bogdana Neidenova za figurální sochařství (2013). Roku 2008
spoluzaložil kapelu Vložte kočku, která získala o tři roky později první místo na festivalu Malá Alternativa,
roku 2013 byla nominována na cenu Anděl a v následujícím roce tuto cenu obdržela v kategorii elektronická hudba.
Kurátorka: Iva Mladičová
Projekt autora Q: pro prostory barokního kláštera zahrnuje dvě realizace. První v prostoru zahloubených oken
na podestě schodiště mezi prvním a druhým podlažím, v nároží západního a severního křídla kláštera (nad mumiemi)
je malba na sklo inspirovaná křesťanskou ikonografií využívající světla, které vstupuje okenním otvorem
na schodiště. Prostor je výtvarnými prostředky nově zvýznamněn. Druhá realizace je v místnosti s dvěma oválnými
okny, ve druhém patře za klášterní knihovnou. Jedná se o audiovizuální instalaci nazvanou Lyrická teorie strun.
Q: (nar. 1959) absolvoval v letech 1983–1989 pražskou Akademii výtvarných umění. Vedle malby se věnuje také
hudbě. Často vystavuje pod pseudonymem KW nebo Q:. Jako hudebník vystupuje pod jménem CLEAN DIRT (čistá
špína) a je zakladatelem hudebního tělesa ICHFORMA. Uskutečnil také několik realizací ve veřejném prostoru.
Od konce osmdesátých let se zúčastnil mnoha skupinových výstav doma i v zahraničí. O roku 1993 působí jako
odborný asistent malířského ateliéru Jiřího Sopka na pražské AVU, kde lze zaznamenat jeho výrazný vliv
na mladou uměleckou generaci. Mezi důležitými projekty, které autora etablovaly na umělecké scéně, lze výběrově
uvést např. Konfrontace (Svárov, 1988), Artist House (Jeruzalém, Izrael, 1991), To, co zbývá (Praha, 1993), Zkušební
provoz (Praha, 1995), Snížený rozpočet (Praha 1998), Keinne Grenze (Mannheim, 2002), 2+1 (Ljublana, Slovinsko,
2003), Perfect Tense (2003–04, Praha), Já (Praha, 2006), Resetting. Jiné cesty k věcnosti (Praha, 2007–08), Po sametu
(Praha, 2009), Prague Biennale (Karlin hall, Praha, 2009), Osmdesátá (Česká malba 1984–1995; Brno, 2009) nebo
Ostrovy odporu (Praha, 2011). Naposledy jsme se mohli setkat s jeho pracemi na projektech Diskrétní transformace
(2013, Praha), To, co zbylo (2014, Praha) nebo na samostatné výstavě KW: Ghost (2013, Drdova Gallery Praha).
Kurátor: Petr Vaňous
Realizaci projektu podpořili:Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Instalace jsou zpřístupněny v rámci prohlídkového okruhu kláštera.
Vstupné společné pro Galerii Dům a instalace v klášteře: dospělí 40,- Kč snížené 20,- Kč
Kurátoři projektu 3x2 PRO KLÁŠTER: Petr Vaňous a Iva Mladičová
Programy pro školy: rezervace Martina Váňová, martinavanova@broumovsko.cz, 737 583 144
Komentované prohlídky: 25. 4., 26. 4. a 7. 6. od 15 hodin

Soubory ke stažení:
Tisková zpráva

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB