Klášterní zahrada 2023 / Luděk Míšek

Luděk Míšek svými pracemi vypovídá o schopnosti syntetického sochařského uvažování o materiálu, objemu, tvaru a prostoru. Racionalitu a řád geometrické formy volí ve významové vzájemnosti se smyslovým účinkem hmoty, s otevřeností nedořečeného detailu, se skladbou tvarů, s procesem „odhmotňování“, s dialogem vedeným s architekturou místa. Za samozřejmé a současně nutné považuje při vytváření práce fyzické i mentální vstupování do prostoru sochy. V současné době často pracuje především s litinou a železem. Jeho sochy mají charakteristické architektonické rysy, tematizují zažití prostoru. V celku díla hrají důležitou roli proporční vztahy jednotlivých částí. Inspirativní je pro Luďka Míška kruh – znamená pohybovou cirkulaci, vymezení prostoru vytvořené sochy. V současné době se mj. zaměřuje na zprostředkování dojmu odpoutávání hmoty od reálné tíže. Pro výstavu Klášterní zahrada 2023 mj. znovu-vytváří velkoformátovou dřevěnou práci Odpočívadlo (původně realizovanou v roce 2011): „Ta věc vznikla v Roškopově do krajiny. Své práce vnímám v rámci celku. Když je vytrhnu, nedá to plnou informaci. Znovu ji potřebuji ‚mít‘ v rámci celku. Pracuji na ní teď ale s jiným pohledem. Fascinuje mě, že je to hmota plná dřeva. Zprostředkuje možnost prožít propojení země a nebe.“ (VM, 2022) 

 

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB