Klášterní zahrada 2022 / Kryštof Kaplan a Petr Šťastný

08. 05. – 31. 10. 2022 od 8:00 do 20:00
Vernisáž: 07. 05. 2020 od 16:00

Kryštof Kaplan je autorem řady objektů a site-specific instalací do veřejného prostoru. V současné době je například na vnějším plášti budovy Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích dlouhodobě nainstalováno jedno z Oken vytvořených pro výstavu Tenze v roce 2019. Obdobný výrazový účinek dynamiky polarit Kryštof Kaplan použil v site specific instalacích v broumovském klášteře v roce 2015, kde vedl kreativní sochařský dialog s tvaroslovím barokní architektury Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. V roce 2017 vytvořil site specific objekt pro nádraží Bubny v rámci výtvarných intervencí Vrstvy paměti věnovaných historické i současné rovině problematiky xenofobie. Prostřednictvím site specific instalace Memento 1618–2018 vytvořené pro město Slaný poukázal v roce 2018 k pohnutým událostem místa z období třicetileté války.  

Petra Šťastného zajímá především téma psychické tíže a z hlediska formy vztah monumentality díla a měřítka modelu. Ke své závěrečné práci na pražské AVU vysvětluje: „Klíčovým tématem mé diplomové práce je nestabilita a tíha materiálu, metaforicky zastupující psychický tlak vyvíjený na člověka. Tíha hmoty se soustředí do jednoho bodu a vyvolává tlak, který divák pociťuje. Záměrně volím těžké sochařské materiály, jako je kámen, ocel a beton, jejichž prostřednictvím se pak snažím vyjádřit stísňující pocity, které na jedince v běžném životě dopadají“ (2019). Je autorem řady objektů-modelů, jež instaluje specifickým způsobem – pomocí podstavce architektonického charakteru, jako variabilní sestavu víceúrovňových zřetězených nosných ploch. Skutečné realizace si autor představuje ve výrazně nadživotním měřítku, v monumentalitě charakteru krajinných prvků; v nich by měl být divák veden do obecně hraničních a životu nebezpečných bodů. Petr Šťastný je autorem i řady invenčně pojatých medailí-objektů. 

kurátor výstavy: Iva Mladičová

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB