Miriam Kaminská a Barbora Kolouchová Tiskové zprávy

Miriam Kaminská a Barbora Kolouchová

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA 2020 / MIRIAM KAMINSKÁ – BARBORA KOLOUCHOVÁ
Broumov, 16. 5. – 30. 10. 2020
Vernisáž 6. 6. 2020 v 16hod

Broumovská klášterní zahrada se i v letošní výstavní sezóně stává místem pro sochy. Vystavujícími jsou nedávné absolventky pražské Akademie výtvarných umění Miriam Kaminská a Barbora Kolouchová. Obě autorky ve svých pracích zacházejí syntetizujícím způsobem s liniovými formami – pro Miriam Kaminskou jsou inspirativní především kompoziční a tvarové možnosti lidské figury a větví stromů, objekty Barbory Kolouchové navozují dojem vegetativních struktur a symbolických architektur. Vystavené práce Miriam Kaminské představují specifické bytosti, ztělesnění konkrétního stádia z procesu hluboké psychologické proměny. Nesou zakódované významy, transformace emocionálních prožitků. Sochy současně svou formou korespondují s autorčinými nástěnnými liniovými objekty a jejími kresebnými záznamy prostorových představ, parafrázemi psychologie vztahových kompozic-situací. K základním inspiračním zdrojům Barbory Kolouchové náleží stavební struktury nerostů, rostlin, živočichů a přírodní procesy zajišťující jejich existenci. Autorka často objekty aditivně skládá ze zmnoženého modulu ornamentálního charakteru, vytváří architektonický celek, jehož vertikalita v sobě obsahuje růstový princip z vegetativní říše. Volbou materiálu a způsobem jeho zpracování odkazuje k lidovému umění, prostřednictvím ornamentálních a stavebních prvků pak do světa sakrální architektury. Ve svých pracích zdařile propojuje kreativitu organické živosti s neostentativním řádem architektonické skladebnosti.

Liniové sochařské objekty obou autorek můžeme vnímat jako svého druhu prostorové kresby. Korespondují tak s tvorbou Jitky Svobodové, jejíž práce lze zhlédnout od poloviny září v Galerii Dům. Právě Jitka Svobodová se od sedmdesátých let významnou měrou podílela na procesu posilování autonomního charakteru výrazového prostředku kresby, jež mj. vystoupila z tradiční dvojrozměrnosti do svobody prostorové otevřenosti.

MIRIAM KAMINSKÁ (nar. 1989 v Praze) studovala na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni (ateliér sochařství, J. Beránek, 2010–2012) a v letech 2012–2018 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér sochařství I, J. Róna, 2012–2013, L. Rittstein, 2014–2015, 2017–2018; Ateliér malířství III, M. Rittstein, 2013–2014; Ateliér sochařství II, T. Hlavina; Ateliér figurálního sochařství a medaile, V. Míča, 2015–2017). Roku 2016 uskutečnila stáž na Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě (ateliér skla a keramiky). Byla zastoupena na řadě společných výstav: Spálené pozítří, Západočeská univerzita a Spálené Poříčí, 2011; Jednodenní výstava 45 autorů nezávislé skupiny Pragovka, Praha, 2013; Zimní kompost, Galerie ARTATAK, Praha, 2013; Ásana: Jógovna, Praha, 2016; Jiné místo, Akademie výtvarných umění v Praze, 2018; Badespasstotal, 2018; Future ready, Hybernská, Praha 2018; Krása a půvab, Oblastní galerie Liberec, 2019; Folie à deux, Studio Prám, Praha, 2019; I Follow The Shapes of Shadow of My Hand, Garage Gallery, Praha, 2019 nebo např. RE_FORM, Galerie Trafačka, Praha, 2020. Roku 2006 absolvovala praxi v Pro Graphics v New Yorku (grafický design), roku 2013 pracovně-vzdělávací í pobyt v Tanzanii v rámci projektu Gospel for Africa a v roce 2019 uskutečnila pracovní stáž v ateliéru W. Mallého v Mnichově.

BARBORA KOLOUCHOVÁ (nar. 1991 v Praze) studovala v letech 2012–2018 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér sochařství I, J. Róna, 2012, L. Rittstein, 2013–2018; Ateliér grafiky 1, J. Lindovský, 2014; stáž na Universidade do Porto, Portugalsko, 2017). Zúčastnila se řady společných výstav: Třináctý dialog, Galerie AVU, Praha, 2014; Umění je jen jedno!, Novoměstská radnice, Praha, 2014; Festival Skrz na skrz, Lichtenštejnský palác, Praha, 2015; Festival Oživme Prameny, obec Prameny, Cheb, 2016; Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), 2017; Flat, Rés-da-Rua, Porto, Portugalsko, 2017; Jiné místo, Akademie výtvarných umění v Praze, 2018; Take Care, Františkánská zahrada, Praha, 2018; Vyrůstání, Výloha Milada, Praha, 2018; Take Care, Kostel Panny Marie Sněžné, Praha, 2019; I Follow The Shapes of Shadow of My Hand, Garage Gallery, Praha, 2019; Fotosyntéza, Art Space NOV, Pardubice, 2020. V roce 2019 dále připravila letní instalaci Art Garden pro Experimentální prostor NoD v Praze.

Iva Mladičová

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB