Klášterní zahrada 2016

Pavel Hošek - Petra Křivová - Vojtěch Míča
8. 5. - 24. 9. 2016
vernisáž 7. 5. 2016 od 17 hodin
Kurátor: Iva Mladičová
Autor fotografií: Petra Křivová

Galerie Dům se v rámci letošní výstavní sezóny rozhodla využít prostory klášterní zahrady pro prezentaci souboru sochařských
prací Pavla Hoška, Petry Křivové a Vojtěcha Míči, od počátku srpna budou dále ještě vystaveny práce Jindřicha Zeithammla
a Václava Ciglera. Autoři vstupují do architektonického prostoru, jehož historie sahá do druhé poloviny 17. století. Původně sestával
z okrasné terasové zahrady, užitkové části a pozdějšího parku s barokní kašnou. Nyní prezentovaná sochařská díla spoluvytvářejí
specifickou atmosféru místa, od roku 2006 četně oživovanou pestrostí hudebních, výtvarných a divadelních událostí.
Pavel Hošek vystavuje trojici prací, jež vypovídá o jeho dlouhodobém zájmu o „zdánlivé prázdno ve vymezeném prostoru“
(P. H., 2015), o jeho konstruování prostoru prostřednictvím linií, živá organičnost je zde přítomna vedle jednoduchosti geometrie.
Petra Křivová se představuje souborem betonových reliéfů tematizujících šest zastavení Křížové cesty. Jednotlivé výjevy
převádí do abstraktního výrazu geometrizovaných tvarů. Výběr Vojtěcha Míči prezentuje ideu stálé přítomnosti podstaty
sochy, její samozřejmé vytváření životního prostoru. Jeho realizace vypovídají o „velkorysosti a monumentálnosti výrazu,
čistotě a jasnosti provedení“ (V. M. 2014).
Pavel Hošek (nar. 1976 ve Zlíně) absolvoval v letech 1995–2001 pražskou Akademii výtvarných umění (sochařský ateliér Jindřicha
Zeithammla), dvakrát obdržel ateliérovou cenu AVU (1997 a 2000). Roku 1999 absolvoval stáž na Staatliche Akademie der Bildenden
Künste (ateliér Stephana Balkenhola) v Karlsruhe. Získal odměny v soutěžích na návrhy revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně (2011)
a památníku Jana Kašpara v Pardubicích (2013). Samostatně vystavuje od roku 2003 (Ústav makromolekulární chemie AV ČR
v Praze), proběhly např. jeho výstavy v pražské Galerii Kai de Kai (2004), v Domě umění v Českých Budějovicích (2006), v Dole
Michal v Ostravě (2011, Šatny, s M. Hoškovou), v Galerii výtvarného umění v Náchodě (2011) a v roce 2014 Střet v Galerii Kabinet
T. ve Zlíně a Galerii Jáma v Ostravě. V loňském roce vytvořil prostorovou realizaci pro broumovský klášter v rámci souboru „3x2
pro klášter“. Jeho práce jsou četně zařazovány na výstavy uměleckého seskupení Socha 2 aj.
Petra Křivová (nar. 1988 v Uherském Hradišti) je čerstvou absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze (2009–2015, ateliér
sochařství Jindřicha Zeithammla; 2011 a 2015 obdržela ateliérovou cenu AVU), v letech 2013–2014 absolvovala stáž na Akademie
der Bildenden Künste v Mnichově. Zúčastnila se řady zahraničních dřevosochařských sympozií (FLUR, Erlbach, 2012; Forst,
Německo, 2013; Sei per sei, Baselga di Pine, Itálie, 2013). Roku 2012 byla vybrána mezi finalisty Tennenloher Kunstförderpreis
v Erlangen – Tennenlohe. Roku 2014 vytvořila Trychtýře pro vrch Vítkov v Praze, v loňském roce totéž téma prezentovala v rámci
samostatné výstavy v pražské Galerii Makráč. Od roku 2004 se zúčastnila řady společných výstav; v loňském roce byly její práce
zařazeny na Andante v Českém centru v Miláně.
Vojtěch Míča (nar. 1966 v Praze) absolvoval Akademii výtvarných umění v letech 1985–1992 (sochařský ateliér Stanislava Hanzíka,
Jana Hány a Huga Demartiniho, ateliér monumentální tvorby Aleše Veselého). Absolvoval řadu zahraničních stipendijních pobytů,
např. Daimler-Benz (Karlsruhe, 1991), Rheinland-Pfalz (Německo, 1998), stipendium J. a M. Jelínek (1996, Švýcarsko). Roku 1994
se konala jeho první výstava, v posledních několika letech samostatně vystavoval v Brně (Galerie G99, 2010), Ostravě (Sokolská 26,
2010), Olomouci (Caesar, 2010), Praze (Galerie Jelení, 2011) a Broumově (Broumovský klášter, 2014). Jeho práce jsou četně
zařazovány do zahraničních přehlídek (GERMINATIONS 7, Grenoble, 1992; INTERNATIONAL 97, New York; Sculpture Inside,
Sydney, 2009; Contemporary Visions IV., Londýn, 2013 aj.). Roku 2003 získal 3. cenu v soutěži na pomník II. odboje pro pražský
Klárov. V letech 1993–2015 pracoval jako odborný asistent v sochařských ateliérech AVU v Praze (nejprve u prof. Huga Demartiniho,
od 1996 u prof. Jindřicha Zeithammla), v současné době vede na pražské AVU ateliér figurálního sochařství.

Soubory ke stažení:
Tisková zpráva

Tisková zpráva

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB