Katalog k výstavě Pavla Hoška / Odraz Katalogy

Katalog k výstavě Pavla Hoška / Odraz

2. 7. – 27. 8. 2023

Kurátorka výstavy a autorka textu: Iva Mladičová
Foto: archiv autora
Grafická úprava: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o.
Tisk: Centrum služeb Broumov s. r. o.
Počet výtisků: 200
© Galerie Dům v Broumově, Iva Mladičová, Pavel Hošek, 2023, ISBN: 978-80-908979-0-8, cena: 59,- Kč.

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB