Katalog k výstavě Jiří Kobr - V koutku Katalogy

Katalog k výstavě Jiří Kobr - V koutku

Jiří Kobr: V koutku

30. 6. – 11. 8. 2019
Kurátorka výstavy a textu: Iva Mladičová
Foto: Radek Dětinský, Jiří Kobr
Grafická úprava: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o.
Tisk: Centrum služeb Broumov s. r. o.
Počet výtisků: 200
© Galerie Dům v Broumově, Jiří Kobr, Iva Mladičová, 2019
ISBN: 978-80-907208-5-5
cena: 50,- Kč

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB