Katalog k výstavě Dana Sahánková / V poušti ztracený chrám Katalogy

Katalog k výstavě Dana Sahánková / V poušti ztracený chrám

5. 9. – 31. 10. 2021
Kurátor výstavy a textu: Petr Vaňous
Foto:Lukáš Kliment
Grafická úprava: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o.
Tisk: Centrum služeb Broumov s. r. o.
Počet výtisků: 200
© Galerie Dům v Broumově, Petr Vaňous, Dana Sahánková, 2021
ISBN: 978-80-906519-9-9
cena: 59,- Kč

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB