Jitka Svobodová Tiskové zprávy

Jitka Svobodová

Galerie Dům / Broumov
Kurátorka výstavy: Iva Mladičová
Termín výstavy: 13. 9. – 31. 10. 2020
Vernisáž: sobota 12. 9. 2020 od 16 hodin

Jitka Svobodová se do dějin výtvarného umění zapsala především svými kresbami. I když na počátku její tvůrčí chronologie stála malba, byly to tužkové kresby nenápadných fragmentů obyčejné reality, které mocně upoutaly její výtvarný zájem. Následně je ale oprošťuje, nechává koncentrovaně vyjevovat jejich obecnost. Od konce sedmdesátých let paralelně vytvářela liniové objekty z drátů pokrytých kolorovanou buničitou vatou. Během osmdesátých let a devadesátých let se do velkoformátových kreseb dostal výrazný pohyb. Z reálných výjevů se staly abstraktní prostorové kompozice. Předměty jsou zpodobeny v nestabilitě. Charakteristická výrazová oproštěnost umožňuje vstupovat do prostoru za viditelným, vypovídá o schopnosti prostého konstatování, bez přidaných emocí, příběhů. Pozemské je odhmotňováno. Tento proces je dále posilován, vznikají otevřené sestavy, v nichž reálné již jen matně tušíme.

Soubor pastelových obrazů pro současnou výstavu v Galerii Dům sestává z výběru z nejnovějšího cyklu Velkých polštářů (2020), kde již nelze hovořit o simulování prostorové kompozice, ale o přímém navození prostorové situace. Oproštěná pastelová plocha je senzitivně plasticky promodelována. Do výběru jsou zařazeny dále kresby s tendencí k celistvosti obrazového prostoru – Dva fotely, Dvě sedačky (2018) a cyklus maloformátových kreseb rozpohybovaných vertikál Kmeny stromů (2020). S jejich dynamismem koresponduje dále soubor prostorových objektů.

Jitka Svobodová neodvádí diváka do časoprostoru paměti archivující smyslové stopy konkrétních prožitků, ale přivádí jej k obecnému životnímu pocitu neohraničenosti, nezměrnosti. Respektuje skutečnost pozemského, současně ji ale odhmotňuje, transformuje. Potlačuje pozornost k vnějšímu, pomalu zviditelňuje vnitřní. Navozuje vstřícnost bezprostřednímu vjemu, možnosti hlubokého pochopení bez aditivního řetězení myšlenkových forem. Podněcuje k přímému vstupu do prostoru vědomí podstatného.

 

Jitka Svobodová (nar. 1941 v Praze) absolvovala v letech 1961–1967 Akademii výtvarných umění v Praze (A. Paderlík), v letech 1973–1976 dále postgraduální studium restaurátorství (R. Ondráček). Od roku 1990 vedla na pražské AVU Ateliér kresby (od 1991 prof.); od roku 2014 pedagogicky působí na Katedře výtvarné kultury PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala stáže a stipendia: stáž na l’Ecole municipale des Beaux Arts, Quimper, Francie, 1986; stipendium Pro Helvetia, Zürich, 1992; Cuenca, stáž na Faculted Bellas Artes, Cuenca, Španělsko, 2001. Uskutečnila soukromé studijní cesty do Francie, Itálie, Velké Británie, USA, Švýcarska, Německa, Rakouska, Belgie, Holandska, Řecka aj. V letech 1990–1996 byla členkou Nového sdružení pražských umělců. Od roku 1969 proběhla řada jejích samostatných výstav, např.: Kresby, objekty, Dům pánů z Kunštátu, Brno, 1979; Kresby, Staroměstská radnice, GHMP, Praha, 1982 a 1994–1995 (Kresby, objekty); Kresby a objekty, Letohrádek, Galerie umění Karlovy Vary, Ostrov, 1983; Česká kresba 2, GU, Karlovy Vary, 1995; Oči, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, 1996; Květy Oči Předměty, Galerie Václava Špály, Praha, 1998; Obrácený pohled, GMU v Roudnici nad Labem, 2005; Kouře a věci, Topičův salon, Praha, 2010. Čestně zařazována do společných výstav v ČR i zahraničí. Je zastoupena ve sbírkách NG v Praze, GHMP, GASK, MK ČR, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, GU v Karlových Varech, GMU v Roudnici nad Labem, OG v Liberci, GMU v Hradci Králové, VčG v Pardubicích, MU v Olomouci, Museum Kampa v Praze, NG v Sarajevu, Albertina ve Vídni a v soukromých sbírkách v ČR, Paříži aj. 

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB