Jiří Mědílek Tiskové zprávy

Jiří Mědílek

Realita

Jiří Mědílek se narodil 29. 8. 1954 v Náchodě, od roku 1973 žije ve Zblově u České Skalice. Vyučil se litografem, absolvoval náchodské gymnázium, později pracoval v grafických profesích, od roku 1986 se věnuje výhradně volné tvorbě.

Pro námět svých raných obrazů (1972) volil lidskou figuru, již přepisoval do jednoduchých liniovýchskladeb. Později vytvářel plošné kompozice a sérii krystalů (1975–1978). Od konce 70. let v jeho tvorbě převažuje téma krajiny, zpodobované v proměnách určujícího fenoménu světla. V 80. letech se intenzivněji věnoval i grafickému médiu. Roku 2006 a v letech následujících maluje soubor interiérů – světelných kompozic. Roku 1992 společně s Martinem Součkem a Janem Kapustou zakládá nadaci Arbor vitae, od roku 1997 navrhuje grafické úpravy knih pro nakladatelství Opus. V roce 1998 pobýval čtyři měsíce v německém Rendsburgu (stipendium Jüdisches Museum). Roku 1996 vychází jeho sbírka Bílé písmo, o několik let později Dvanáct básní (2002). Od roku 2002 je členem Umělecké besedy. Samostatně vystavuje od roku 1985 (Vysokoškolský klub v Praze), rozsáhlejší soubory obrazů prezentoval v letech 1991 a 1996 ve Státní galerii výtvarného umění v Náchodě, pro niž navrhl výtvarnou koncepci edice výstavních katalogů. Další jeho výstavy uspořádaly např. Muzeum a galerie v Litomyšli (1997), české velvyslanectví v Bonnu (1998), klatovská Galerie U Bílého jednorožce (2002), České centrum v Mnichově (2003) nebo Galerie České pojišťovny (2005) a Galerie Woxart (2009) v Praze.

Poslední soubor obrazů Jiřího Mědílka staví diváka před jeho schopnosti čistého myšlení skrze vidění. Tyto malby také vytyčují směr. Směřují. Horizontem je tu ostrá hrana obrazu, čili obraz sám. Autor monumentalizuje tuto „neúplnost pohledu" jako předpoklad každé další zkušenosti. Redukuje výraz na geometrický tvar plochy, její barvu a situaci na ploše plátna. Analogicky tak, skrze půdorys, uvažuje o prostoru v jeho proměnách. Vytváří zcela konkrétní konstelace, fixované mimo plynutí času. Projektuje okamžiky změny, aby už nikdy nemohly uniknout. Jazyk geometrie tu náhle zaznívá jako esperanto, kterým se lidé dohovoří o podstatných věcech po celém světě. I když, jak píše Gabriel Marcel v Poznámkách k pojmům čin a osoba: „Tím, že existujeme v čase, jsme povoláni k tomu, abychom žili v ne-vyřešeném." Možná i proto lze hovořit v souvislosti s dílem Jiřího Mědílka o ambici směřující k nadčasovosti, nebo nečasovosti.

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB