Jindřich Zeithamml Tiskové zprávy

Jindřich Zeithamml

Jindřich Zeithamml výběrem prací pro Galerii Dům připomíná vlastní představu o díle jako „důležitém nástroji při budování a rozšiřování vědomí“, podává zprávu o „neměnné měnitelnosti“ (J. Z.), o životě jako jevu současné nestability i rovnováhy. Tvary jeho objektů odkazují k syntetickým obsahům, zlaté a stříbrné povrchy pak k existenci univerzálních konstant a parametrů produkujících harmonické poměry. Totožné významy jsou četně komentovány současnými avantgardními vědeckými týmy, které vesmír popisují jako vysoce integrovaný, koherentní systém. Ve snaze vystavět „integrální teorii všeho“ se zabývají pojmem „kosmické informační pole“, přičemž podstatu „in-formovaného vesmíru“ nespatřují v pouhé dualitě hmoty a energie, ale dokazují, že ve vesmíru je vše smysluplně vzájemně spojeno. Tato nejnovější pozorování opětovně vynáší na světlo tisíce let starou mystickou a filozofickou představu o spojitých polích a silách, přenášejících informace a energii. Název Souznění můžeme interpretovat jako výraz pro instinktivní vědomí této jednoty a hluboké spojitosti světa. 

Jindřich Zeithamml (nar. 1949 v Teplicích) absolvoval v letech 1976–1982 Státní uměleckou akademii v Düsseldorfu. Roku 1985 obdržel Cenu města Bonnu a Cenu země Severního Porýní-Vestfálska. V 80. a 90. letech se konala v Německu řada jeho samostatných výstav, např. v Düsseldorfu (Galerie Schmela, 1982), Krefeldu (Kunstverein, 1983), Bonnu (Kunstverein, 1992), Brémách (Státní galerie Buntentor, 1992), Kolíně nad Rýnem (Galerie Feuerle, 1992), v mnichovské Státní galerii moderního umění (1993) nebo v Kunstverein v Kasselu (1994). Českému publiku byl představen velkorysou prezentací v Městské knihovně v Praze (GHMP) roku 1995, v ČR dále proběhly jeho samostatné výstavy např. v Domě umění v Českých Budějovicích (2000), v olomoucké Galerii Caesar (2001) v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově (2002), v Galerii města Plzně (2006), v Praze na Hradě (s M. Immrovou, 2006), roku 2010 na Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii a v roce 2012 v Topičově salonu, v mikulovské Galerii Závodný (spol. se Z. Sekalem, 2013) a roku 2014 v Litoměřicích v kostele Zvěstování Panně Marii; v současné době Jindřich Zeithamml vystavuje v klatovském kostele Sv. Vavřince (společně s M. Mouchou). V letech 1995–2016 vedl sochařský ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze, profesorem byl jmenován roku 2005. Roku 2000 nakladatelství Arbor vitae vydalo jeho monografii. Je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách v Německu, Francii, Švédsku, Španělsku, České republice a USA. Je členem Umělecké besedy a Deutscher Künstlerbund.

Soubory ke stažení:
TISKOVÁ ZPRÁVA

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB