Jan Merta Tiskové zprávy

Jan Merta

Jan Merta: Morality

Jan Merta / Morality

Jan Merta je jedním z nejdůležitějších malířů přelomové generace 80. let, která na základě reflexe dobových postmoderních tendencí i na základě vlastní historické sebereflexe vnesla do  českého výtvarného umění radikální změny. Jimi se v plné míře vymezila vůči rozkladné atmosféře pozdní fáze reálného socialismu a vůči jeho oficiálnímu vyprázdněnému výtvarničení. Míra tohoto „vyprázdnění“ se stala mírou nového naplňování. Z této situace lze vyvodit umělecká a myšlenková východiska celoživotní malířské tvorby Jana Merty, citlivého k porušování etických a morálních kodexů navíc i tím, že pochází z prostředí evangelické farářské rodiny. Právě tematizace napětí mezi udržitelností „obyčejného či přirozeného života“ v daných společenských  podmínkách a principy spojenými s uplatňováním moci různými prostředky a nástroji se staly Janu Mertovi výzvou. Je jenom přirozené, že vlastní Mertova malířská tvorba vykazuje z určitého hlediska více či méně latentní autobiografické rysy, které se mísí s otázkami veřejnými, veřejně deklarovanými a hodnotově závaznými. Podstatná je tu vždy evokace vztahu, který zakládá půdorys obrazů a obrazových souborů. 

Jedním z nejvýraznějších a nejkompaktnějších obrazových cyklů Jana Merty je ten, který tvoří jádro broumovské výstavy a propůjčil jí také název – Morality. Přesný název cyklu je 11 moralit. Vznikl v letech 2005–2008 a zahrnuje celkem 22 obrazů rozdělených do 11 dvojic, z nichž každá se skládá z rovnocenně rozvržené kombinace zvolené malířské situace a textu. Plátna opatřená textem jsou realizována také jako obrazy. Text je namalován olejem. Merta sleduje volný vztah mezi oběma odlišnými znakovými světy (obraz – text), které však pro svá sdělení vnímá
komplementárně. Autor v této souvislosti hovoří o „mezeře“ generující v evokovaném mediálním rozhraní určité napětí. Vzniká svobodný prostor pro interpretaci. Podstatná je otevřenost poselství, jiskření, z něhož povstává prostor pro iniciaci úvahy a její aktuální dotvoření v myšlení recipienta. Cyklu předcházel soubor drobných kreseb podobně jako u objektů z cyklu 11 alegorií, z nichž je v Broumově vystaveno dílo Transcendence (2009). Výstavu doplňuje rozměrné plátno Lekce pantheismu z roku 2009, obraz opatřený legendou. Jan Merta absolvoval v l. 1981–1987 pražskou Akademii výtvarných umění, do které nastoupil ze zaměstnání (v l. 1972–1981 vystřídal různá neumělecká zaměstnání). V l. 1991–2002 byl zastupován pražskou Galerií MXM a v l. 2003–2015 německou Galerií Johnen + Schöttle (Kolín nad Rýnem, Berlín). V současné době autora zastupují hned tři soukromé galerie: Galerie Rüdiger Schöttle (Mnichov), Galerie Martin Janda (Vídeň) a Galerie SVIT (Praha). V r. 2005 a 2009 byl autor zvolen Osobností roku za výtvarný počin. V r. 2017 uspořádala Galerie hl. města Prahy Janu Mertovi rozsáhlou bilanční výstavu v prostorách Městské knihovny nazvanou „Galerie. Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu“.

Kurátor výstavy: Petr Vaňous
 

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB