Jan Hendrych Tiskové zprávy

Jan Hendrych

Zahrada broumovského kláštera je v letošní výstavní sezóně oživena souborem soch Jana Hendrycha. V autorském výběru převažují betonové a keramické práce z několika poslendích let. Jejich expresivní modelace organicky koresponduje s dynamismem barokního charakteru místa, práce současně zpřítomňují obecnou samozřejmost situování sochy do prostředí zahrady. Soubor vypovídá o intenzivním zaujetí sochařskými možnostmi lidské postavy, jež autor invenčně rozvíjí do poloviny šedesátých let , kdy se výrazně podílel na spoluformování tzv. nové figuraace. Hendrychovy sochy vynikají suveréní modelací a svědčí o možnosti osobité transformace inspiračních zdrojů antiky, baroka, ale také např. pop artu.

Jan Hendrych (nar. 1936 v Praze) v letech 1955 - 1961 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (sochařské ateliéry Jana Kavana a Josefa Wagnera; Josef Kaplický mu zprostředkoval hlubší zájem o dílo Marina Mariniho) a v letech 1964 - 1967 na Akademii výtvarných umění v Praze (Karel Hladík a Karel Lidický), kde od roku 1990 vedl Ateliér figurálního sochařství a medaile (1993 - 1995 prorektorem AVU), externě působil na Akademii výtvarných umění v Bánské Bystrici (1991 - 2009) a v letech 1997 a 1999 vyučoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Helsinkách. Od roku 1964 byla jeho díla zařazována na aktuální sochařské přehlídky (Socha 1964 nebo Socha a město, 1969 v Liberci), během 70. a 80. let ale nepatřil k oficiálně podporovaným autorům, živil se tedy restaurováním. Od poloviny 60. letproběhla řada jeho samostatných výstav: 1966, Galerie mladých, Mánes, Praha; 1967, Galerie umění, Ostrov nad Ohří; 1988, GHMP, Staroměstská radnice, Praha; 1997, 2001, Galerie Ztichlá klika, Praha; 2005, České muzeum výtvarných umění, Praha; 2009, Galerie Benedikta Rejta, Louny; 2012, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; 2017 Topičův salon, PRaha; aj. Obdržel několik prestižních cen (1990 První cena, Trienále plastiky, Sopoty; 1992 Zlatá a bronzová medaile, Ravenna; 1996 cena Ministerstva kultury Italské republiky, Ravenna), zúčastnil se řady sochařských sympozií v ČR i zahraničí (např. 1963, Rakousko; 1965, Polsko; 1996, Čína). Je autorem mnoha sochařských realizací ve veřejném prostoru (ČR, Polsko, Čína, USA, Německo, Slovensko,Írán), je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách v ČR, na Slovensku, ve Francii aj.

Autorkou textu je Iva Mladičová

Soubory ke stažení:
Tisková zpráva Jan Hendrych

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB