Jakub Lipavský Tiskové zprávy

Jakub Lipavský

Tisková zpráva

Pro Jakuba Lipavského (nar. 1976 v Praze) je výtvarné dílo zcela autonomní záležitost, jejímž smyslem je prostřednictvím vizuálního působení vyvolat specifický účinek, vyjádřit určitý pocit. Jeho sochařské práce často charakterizuje vnější nenápadnost, uzavřená dokonalost, oproštěný elementární tvar, vnímáme až jakýsi obřadný klid jejich výrazové věcnosti. Lapidárnost formy v sobě obsahuje přetavený smyslový vjem, v počátku jeho vznikání obvykle hraje zásadní význam krajinné prostředí. Z procesu proměny vnější skutečnosti ve výtvarnou formu tušíme autorův zájem o znovu se ustavující význam tvaru. V pracích z hliníkového plechu nebo objektech s povrchem pokrytým plátkovým hliníkem čteme autorův primární zájem o téma světla. Specifičnost matnosti povrchu navozuje dojem světla rozptýleného, ne ostře odraženého. Význam „smiřování trvalého s dočasným“ připomíná atmosféru obrazů renesančního malíře Piera della Francesca, kterého Lipavský uvádí mezi svými obecnými inspiračními zdroji. Objekty z betonu a železa nebo syrovost malby expresivních tahů tvoří v rámci Lipavského díla výrazový protipól, ve skutečnosti se výtvarné podstaty uvedených souborů překrývají. Obdobně práci na modelovaném portrétu a vytváření abstraktního objektu Lipavský vnímá jako totožnou tvůrčí záležitost. V obou případech sleduje možnosti formy a její transformace v nadčasovou působnost.

 

Jakub Lipavský studoval v letech 1998–2004 Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér J. Zeithammla); absolvoval stáže na Kunstakademie ve Stuttgartu a na pražské AVU v malířském ateliéru V. Skrepla (2001–2002). Od roku 2004 se konala řada jeho samostatných výstav, např. v pražské Galerii Kai de Kai, 2005; Na dno geometrie v Domě umění v Českých Budějovicích, 2008; Na hladině v Domě U Zlatého prstenu v Praze, 2009; Obvyklí přítomní v Galerii G99 v Brně, 2010 (společně s V. Míčou); Venku, Galerie PRE, Praha (s M. Lipavským), 2013; letos ve Výkladech AXA v Praze společně s Pavlem Hoškem (Pomezí vědomí) a v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku (Sochy). Byl zastoupen na společných výstavách: Plastische Arbeiten, Reinraum v Düsseldorfu, 2002; Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, 2006; Socha 3, Wortnerův dům v Českých Budějovicích, 2007; Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada v Praze, 2008; My Europe, EESC v Bruselu, DOX v Praze, 2009; Vkročení do prostoru, Galerie výtvarného umění v Mostě, 2009; Svoz 12, Kostel nejsvětějšího Salvátora v Praze, 2010; Fundamenty a sedimenty v Městské knihovně v Praze, 2011; Kompot, Botanická zahrada v Praze, 2012; Soutěž tří portrétů (V. Havel, J. Kaplický, A. Holý), AV ČR v Praze, 2014; aj. V Soutěži tří portrétů získal v roce 2015 3. místo (V. Havel), loni byl oceněn jeho návrh v architektonicko-výtvarné soutěži na pomník V. Dolejška. 

 

 

Galerie Dům, Broumov

Jakub Lipavský

Vernisáž: 24. 6. od 17 hodin

25. 6. – 6. 8. 2017

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová

Komentované prohlídky: 11. 7., 27. 7. od 16 hodin

Programy pro školy: Anna Havelková, anna.havelkova@klasterbroumov.cz, 721 093 751

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB