Ivan Pinkava Tiskové zprávy

Ivan Pinkava

Indexace

V sobotu 28. dubna v 17 hodin bude v Broumově slavnostně otevřena nová Galerie Dům v areálu klášterní zahrady, jejímž cílem je nabízet a představovat návštěvníkům projevy současného výtvarného umění. Výstavní koncept galerie připravili kurátoři Petr Vaňous a Iva Mladičová.

„Galerie se zaměří na prezentaci děl těch umělců, pro něž zůstává v platnosti vnitřní kontinuita tvorby a výpovědní síla a smysluplnost projevu spjatého s ověřenými výrazovými prostředky a postupy – médium malby, kresby, grafiky, sochy/plastiky/objektu, ale také fotografie. Prostor bude poskytován především výstavám autorským, přičemž v každém roce bude zařazena jedna z prezentací umělce, jenž pochází ze širšího regionu," říkají kurátoři.
Cyklus výstav, zároveň s otevřením galerijního prostoru, zahájí projekt předního českého fotografa Ivana Pinkavy (nar. 1961). Autor se narodil v nedalekém Náchodě. „Leitmotivem tvorby Ivana Pinkavy je kladení si otázek směřujících k víře a k proměnám hodnot západní kultury spojených s křesťanstvím, stejně jako hledání morální stability pro jedince současnosti. V Galerii Dům představí výběr ze své poslední fotografické produkce, která bude v prosinci tohoto roku uvedena v širším rozsahu ve Washingtonu v prestižním American University Museum at the Katzen Arts Center. Autor přislíbil osobní účast na zahájení výstavy i galerie," uvádí k výstavě kurátor Petr Vaňous.

V roce 2012 jsou naplánovány další dvě výstavy: Galerie Dům nabídne objekty Petra Stibrala a výstavu obrazů Vladimíra Vély. Ke každé výstavě by měla galerie pravidelně vydávat malý autorský katalog s přehledem vystavených prací.

Projekt galerie vzniká pod patronátem Agentury pro rozvoj Broumovska. Výstavy budou doprovázet komentované prohlídky a programy pro školy, které prohloubí edukační funkci tohoto programu. „Agentura tak navazuje na tradici, kdy město Broumov, a klášter obzvlášť, byly centrem vzdělanosti a kultury, a předchází případné realizaci projektu revitalizace kláštera, ve kterém je popsán Institut krásných umění, jehož je výstavní síň součástí," říká Jan Školník, jenž stojí za vznikem projektu. Program výstav nabídne ojedinělý zážitek ze zajímavého setkání současné výtvarné scény a prostředí historické Zahrady* s barokním klášterem. To vše orámováno přírodou Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

Soubory ke stažení:
Tisková zpráva v PDF

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB