Eliáš Dolejší Tiskové zprávy

Eliáš Dolejší

Galerie Dům / Broumov
Kurátorka výstavy: Iva Mladičová
Termín výstavy: 04. 07. – 29. 08. 2021
Vernisáž výstavy: 03. 07. 2021 od 16:00

Eliáš Dolejší / Čekání

K charakteristikám uměleckého rukopisu Eliáše Dolejšího náleží výrazy intenzity a křehkosti, napětí a odhmotnění, barevná exprese, práce z nalezených materiálů, vědomí dočasnosti hmotné reality, zájem o možnost syntézy různých duchovních idejí, schopnost navodit atmosféru procesu rituálu.

Současné výstavě v Galerii Dům dominuje ústřední instalace tvořená kruhovými formami připomínajícími satelity, zavěšenými od stropu hlavní místnosti galerie, a množstvím hliníkových miskovitých tvarů živě rozmístěných na její podlaze, připomínajících dlaně nastavené v gestu přijímání. Instalace ctí silnou stránku prostoru – jeho prosvětlenost a atmosféru blízké přítomnosti výjimečné sakrální architektury. Do světelnosti oken – průhledů do velkorysé krajiny a na monumentální severní křídlo kláštera – Eliáš Dolejší nevstupuje silově, ale naopak ji důmyslnou instalací umocňuje. Kruhové konkávní tvary fixované u stropu nepatrně mění barevnost prostoru a jejich forma i metaforický význam se nezáměrně potkávají s vnější přítomnou realitou, neboť jsme v těchto letech svědky civilizační intervence nebývalého rozsahu do kosmického prostoru, a to rozmísťování obrovského množství družic pro účely satelitního internetu.

Eliáše Dolejšího zajímá živý prostor vjemu tradice, archaičnosti, mýtu. Svými pracemi zpřítomňuje prostory symbolů a duchovních idejí. Pokouší se o výtvarné zprostředkování průniku rozmanitosti duchovních systémů, nalézání univerzální podstaty. Vztahuje se k symbolickému myšlení, jež je odedávna podstatou lidské bytosti. Vytváří prostředí, v němž je možné zakusit představu světa v jeho celistvosti. Bytí v tenzi momentu přítomnosti a současně v klidu odevzdanosti. Čekání.

ELIÁŠ DOLEJŠÍ (nar. 1982 v Praze) studoval v letech 1998–2003 na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově, v letech 2003–2004 na Fakultě umění Ostravské univerzity (ateliér M. Kotrby) a v letech 2007–2013 na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér sochařství II, J. Zeithamml). Roku 2009 absolvoval stáž v ateliéru hostujícího umělce J. Merty). Samostatné výstavy: Drobná práce (s V. Míčou), Galerie Jelení, Praha, 2011; Zrcadlení, Nau Gallery, Praha, 2015; Vnitřní horizont, Výklady AXA, Praha, 2015; Napřed uhořet (s I. Pinkavou), Galerie výtvarných umění, Ostrava, 2018; Promluva, Synagoga na Palmovce, Praha, 2019; aj. Účast na společných výstavách: Vítání jara, Galerie AVU, Praha, 2012; Místo sochy, kostele sv. Vavřince, Klatovy, 2015; Sochy v zahradě, Kroměříž, 2015; Dolejší – Kaplan – Míča – Spirova – Velická, zámek Klenová, 2018; Artikl – Sedm let s uměním, GASK, Kutná Hora, 2020; Morfologie, Kabinet T., Zlín, 2020; Re_Form / Sonda do současného českého sochařství, Trafo Gallery, Praha, 2020; Klášterní zahrada 2021, Broumov; aj.

 

Připravované výstavy

2. 9. 27. 10.

Bronislava Bakule Malá
Termín výstavy: 2. 9. – 27. 10. 2024 Vernisáž: 1. 9. 2024 od...
více informací >

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB