David Tureček / Klášterní zahrada 2024

Termín výstavy: 5. 5. – 27. 10. 2024
Vernisáž: 4. 5. 2024 od 16:00
Klášter Broumov / Galerie Dům

David Tureček se ve svých sochařských pracích invenčně pohybuje v prostoru vymezeném pomyslnou polaritou klasické figurální modelace a momentu náhodné, současně i zákonité, procesuality vycházející z vlastností použitého materiálu. Z hlediska významu jej zajímá zvědomování vrstev osobního psychického prostoru, reflexe raných pocitů fixovaných pamětí, transformace osobnosti v období dospívání. Obě roviny jsou zřetelně patrné v jeho přesvědčivé diplomové práci Obsah, funkce, tvar z roku 2020: „Přizpůsobivost, tvárnost a vzdor, vysvětlení a způsob chápání, vnitřní nutkání a snaha o jeho pochopení. Nejde mi o zvolení originálního tématu, ani jeho širší rozsah. Důležité je pro mě autentické propojení sebe samého s tématem a výraz zpracování.“ (DT, 2020). Silnou stránkou figurálních prací Davida Turečka je schopnost transformace studie dle živého modelu v sochu: „Myslím, že zde rozhoduje moment, kdy přestanete přistupovat k figuře jako ke studii, oprostíte se od přesného přenášení proporcí a chcete do figury dostat právě něco osobního.“ (DT, 2022). Obdobně důležité je jeho vědomé zacházení s výrazovými možnostmi fyzikálních zákonitostí pracovního postupu, s jejich vztahem směrem k popisnosti a estetizaci: „Jde o snahu nalézt vhodný balanc mezi přímostí použitého materiálu a energie, vycházející bez přílišných estetických nutkání objekt zkrášlovat či konkretizovat, a také o čistotu podstatu koncepce. Tedy vyhnout se přílišnému podmaňování vzhledu objektu,“ „jakási fyzikální kontrola, uměle vytvořené situace“ (DT, 2022). David Tureček pracuje především s betonem, neboť jde o výrazově neutrální materiál umožňující na sochách dále pracovat i po odlití.

DAVID TUREČEK (*1993 v Třeboni) studoval v letech 2012–2017 na Západočeské univerzitě v Plzni (Fakulta umění a designu, Ateliér socha a prostor, J. Beránek) a v letech 2017–2020 na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér figurálního sochařství a medaile, V. Míča). V roce 2019 absolvoval stáž na Accademia di Belle Arti di Brera v Miláně. Od roku 2016 se zúčastnil řady výstav, např. Pokoje, Kampus Hybernská, Praha, 2018; Basement season, Kampus Hybernská, Praha, 2018; The Pop-Up, Kampus Hybernská, Praha, 2019; Sochy a kampus, Kampus Dejvice, Praha, 2021; Přerušený hovor, Krásný Dvůr, 2021; Silva Artis, Kunstmuseum Waldviertel, Schrems, Rakousko, 2021; Kdes to viděl?, Sklad M1, Praha, 2022; Narovnám záda, prorazím strop, Slaný, 2022; Místa ‘22 – Sochy pro Zbraslav, Praha-Zbraslav, 2022. V roce 2023 vystavoval společně se S. Skoczkovou v doubické galerii Cifra (Still Primitiv) a v třeboňské Galerii 105 (Individuum). Je autorem sochařské realizace Doubický kluk (Doubice, 2023).

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová

Foto: Anna Pleslová

 

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB