Anna Neborová / Odstíny dne

Termín výstavy: 5. 5. – 23. 6. 2024
Vernisáž: 4. 5. 2024 od 16:00
Klášter Broumov / Galerie Dům

Anna Neborová (1968) reprezentuje silnou generaci autorek-umělkyň, nastupujících na českou uměleckou scénu v průběhu devadesátých let. Své výjimečné místo v tomto rámci zaujímá i tím, že se nevzdala média obrazu, a to ani v době silného nástupu nových médií, které obraz na čas takřka vytěsnily z uměleckého provozu jako médium regresivní a „archaické“. Neborová svéhlavě obhajovala obraz a aktualizovala jeho pozici v nových společenských podmínkách. Rozlomení zkušenosti a její nové scelování se v malbě Anny Neborové promítá do celkové atmosféry obrazu, do „tvaru času“ a „barvy místa“, případně „barevní režie předmětu“. Stojí za volbou námětu. Už tato volba je zásadním rozhodnutím, které vyjímá figury, předměty a prostory z přirozeného kontextu a zasazuje je do řetězící se logiky autorčiny pozornosti. Do jakéhosi, řekněme autorského scénáře či mapy, jejíž struktura se v čase volně přeskupuje, rozvolňuje, zahušťuje. Každý obraz rozšiřuje pomyslnou sbírku registrujících skladeb a konstelací blízkých i vzdálených jevů. I zde se odehrává tvůrčí pohyb, který postrádá jednorozměrnost a jednosměrnost. Je jím směřování od dějových celků (krajina, park, zahrada, město, pláž) ke konkrétním předmětům (sbírka) a jejich „portrétům“ či „podobiznám“, ale i převracení zmiňovaného pohybu do zpětného zrcadlení. Vzniká tak obrazový pohled nikoli na věci samotné (jako svébytné reprezentanty), ale do nich nebo skrze ně. Právě tato hodnota „transparentnosti“, stejně jako koncentrovaná pozornost na tvarové bohatství a tvárnost předmětů propojujících jejich rub a líc, propůjčuje obrazům Neborové novou kvalitu a rozměr. Výstavní záměr představí autorčiny poslední práce, které reflektují vztah k předmětům denní potřeby, k prostoru domova s jeho věcným potenciálem, který se začíná odcizovat a žít si vlastním životem.   

Anna Neborová (1968) absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění (prof. Jiří Ptáček, prof. Jiří Sopko, prof. Bedřich Dlouhý). Pravidelně vystavuje od r. 1993. Ve vývoji svého malířského díla se posunula od průzkumu vnějších jevů spojených se společenskou transformací devadesátých let (reklama, marketing, plakát) ke zpřítomňování vnitřní pozice a individuální situovanosti v tomto historickém dění. Velkým přínosem autorky je tematizace ženského světa i reflexe autorky-umělkyně v proměnách kolektivního i individuálního času. V roce 2021 uspořádala autorce zásadní výstavu pražská Trafo Gallery, která spolu-vydala autorce také její první bilanční monografii. Vedle malby se věnuje autorka také ilustraci.  

Kurátor: Mgr. Petr Vaňous, Ph.D.   

Foto: Anna Pleslová

Připravované výstavy

2. 9. 27. 10.

Bronislava Bakule Malá
Termín výstavy: 2. 9. – 27. 10. 2024 Vernisáž: 1. 9. 2024 od...
více informací >

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB