Eduard Seják a Petr Stibral Tiskové zprávy

Eduard Seják a Petr Stibral

V zahradě broumovského kláštera jsou letos vystaveny sochy Eduarda Sejáka a objekt Petra Stibrala. Oba autoři sice pracují s odlišnými materiály, ale setkávají se v momentech zacházení s prostorovou iluzí a geometrizovanou formou.

Nedávný absolvent pražské Akademie výtvarných umění Eduard Seják představuje soubor kamenných prací, některé umísťuje na betonové sokly – expresivitu původního tvaru kamene konfrontuje s jejich industriálním charakterem. Na dioritových, pískovcových a melafyrových blocích uplatňuje geometrickou formu, současně ponechává jejich přirozenou živost. Prostřednictvím obrysových linií a stupně opracování ploch otevírá průhledy do vnitřního prostoru kamene, do paměti dynamických procesů jeho vzniku. Diváka motivuje ke komponování obrazů struktur, k odkrývání architektury tvaru a jejímu propojování s vnějším prostředím. Z fyzikálních daností kamene autora zajímá především jeho tvrdost, v procesu ubírání hmoty reflektuje snové obrazy, jež se v rámci soustředěné práce samovolně vynořují. Při popisu zacházení s formou hovoří o „tříštění prostoru, hmot a struktur“, spatřuje v něm analogii s chaosem vjemů každodenně vstřebávaných, z nichž se teprve s odstupem vyděluje podstatné. Síla Sejákova sochařského výrazu těží ze schopnosti propojit abstrakci modernistického tvarosloví s přiznanou původní přirozeností kamene, ze schopnosti používat různorodost hmot v účinné konfrontaci. Velkorysost výsledné formy kamenných a kamenno-betonových celků je posílena otevřenou dispozicí klášterní zahrady samotné.

Petr Stibral se v prezentované práci zabývá tématem vizuální nejednoznačnosti vytvořené formy a materiálové reinterpretace skutečnosti. Inspirován formálními kvalitami konkrétního prostředí vytvořil objekt-konstrukci, jež na prvý pohled vizuálně splývá s přírodní strukturou prostředí, ve skutečnosti je ale spíše samostatnou dokonalou konstrukcí-strojem cizorodého charakteru. Vytvořenou situaci lze vnímat jako metaforu nestability dnešního prostoru idejí a informací obecně, vyžadující od uživatele bdělou bystrost. Návštěvník zahrady je nucen spatřené znovu a znovu revidovat, zdánlivé podrobovat pozornému průzkumu. Petr Stibral je autorem řady intervencí do přírodního i městského prostředí. Invenčně pracuje s možnostmi materiálové, formální i významové kompatibility vytvořeného objektu s daným prostředím. Zajímají jej možnosti jeho narušení nebo naopak jeho podpora. V obou případech se pokouší podněcovat diváka k neustálému ověřování platnosti vizuálních návyků, k aktivování přímého vnímání. Snaží se proto ve svých intervencích a vytvářených objektech o „zjednodušování vizuálních událostí“.

V úvodu byly zmíněny shodné tvůrčí momenty obou autorů, závěrem můžeme zdůraznit i jejich společný respekt vůči samotnému procesu vytváření díla jako platnému zdroji kreativity.

Medailon:

Eduard Seják (narozen 1988 ve Valticích) studoval na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích (2003–2007) a Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (2007–2008). V letech 2009–2015 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola J. Zeithammla); v akademickém roce 2010–2011 uskutečnil stáž na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (Ateliér architektury III). Jeho díla byla zařazena na společné výstavy v pražské (A)void Gallery roku 2010 a ve Veletržním paláci NG v Praze (výstava diplomantů AVU) v roce 2015. V letech 2010 a 2011 se zúčastnil sochařského sympozia ve Veselí nad Moravou.

Petr Stibral (narozen 1977 v Praze) studoval v letech 1997–2004 na pražské Akademii výtvarných umění (sochařská školaJ. Zeithammla a grafická škola V. Kokolii, 2001–2002). Roku 2003 obdržel Cenu společnosti CZ – Diatech a. s. v soutěži Grafika roku;v roce 2009 byl vybrán mezi finalisty Ceny 333 Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ. Vystavoval v roce 2004 společně s L. Míškem (Galerie Kai de Kai, Praha), dále roku 2011 uskutečnil Tajnej projekt (Nuselská 130, Praha) a v pražském Komunikačním prostoru Školská 28 představil audiovizuální instalaci Lesní práce; roku 2012 proběhla jeho samostatná výstava v Galerii Dům (Něco mezi plochou a prostorem), v Galerii výtvarného umění v Náchodě (Sklad dřeva) a v pražské GAMU (Námaha člověka obohacuje), roku 2013 v pražské Galerii Ferdinanda Baumanna (Spotřební zboží); roku 2014 vytvořil instalaci v ulici U plynárny v Praze (Pod železničníma mostama) a o rok později vystavoval v GASK v Kutné Hoře (Fotoretrospektiva). Zastoupen byl například na společných výstavách Plastische Arbeiten v Düsseldorfu (2002), Socha 2 v Kutné Hoře (2006), Socha 3 v Českých Budějovicích (2007), Svoz 12 v Praze (2010), Svoz 16 v Rakovníku (2011), dále na výstavách v pražské Kateřinské zahradě (2005 a 2008) a roku 2012 v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK, roku 2015 v Klatovech (Místo sochy) nebo loni na pražské výstavě M3/Umění v prostoru.Je členem volného seskupení Socha 2. Od roku 2014 pedagogicky působí na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze.

Výstava potrvá do 30. 9. 2018.

Komentovaná prohlídka se uskuteční 17. 5. od 17 hodin, 10. 6. od 14 hodin, další termíny viz www.galeriedum.cz a dle individuálního zájmu návštěvníků.

Programy pro školy: rezervace Martina Váňová, martina-vanova@email.cz, 737 583 144

Připravované výstavy

23. 6. 12. 8.

Marius Kotrba / Neměnné základní vztahy
24. 6. – 12. 8. 2018 Vernisáž 23. 6. 2018 od 17 hodin Marius Kotrba...
více informací >

18. 8. 30. 9.

Jiří Sopko
19. 8. – 30. 9. 2018  Vernisáž 18. 8. 2018 od 17 hodin Jiří Sopko...
více informací >

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 9:00 - 17.00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB