Výtvarné potřevy v Galerii Dům

V přízemí galerie se nově otevírá krámek s výtvarnými potřebami. Provoz bude souběžný s otevírací dobou galerie - pokud vám tedy uprostřed tvoření dojde barva či se se rozpadne štětec, můžete si jej zaskočit koupit do galerie od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Ze sortimentu u nás najdete potřeby pro kreslení, tužky, tuhy, rudky uhle, bloky, malířské potřeby jako palety, sady barev (akryl, olej, akvarel..), štětce, fixativy, plátna, dále suché i olejové pastely, ale také nestárnoucí Herkules, gumu se slonem versatilky či například potřeby pro kaligrafii.

Ze zastoupených výrobců především česká kvalita Umton, Koh-i-noor, dále Reeves, Sonnet, Winsor&Networ, Galeria a mnohé další

Můžete si zakoupit také aktuální i staré výstavní katalogy Galerie Dům a pro začátek jsme pro Vás nachystali výtvarnou lahůdku - čtvrtletník Prostor Zlín, vydávaný Krajsou galerií výtvarného umění ve Zlíně, jehož stěžejními tématy je jak současná tvorba, výstavní praxe tak i design a architektura.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

foto Kateřina Ostradeckáfoto Kateřina Ostradeckáfoto Kateřina Ostradeckáfoto Kateřina Ostradeckáfoto Kateřina Ostradecká


Vernisáž výstavy Figurace

Vernisáž výstavy Silvie Krivošíkové proběhne 6. 5. od 17 hodin.

Výstava potrvá od 7. 5. do 16. 6. Komentované prohlídky se uskuteční 16. 5. a 30. 5 od 16 hodin a dále podle individuálního zájmu návštěvníků. 
K vernisáži promluví kurátor Petr Vaňous
 Vernisáž výstavy Klášterní zahrada 2017 / Jan Hendrych

7.5.2017 od 17:00

Komentované prohlídky se uskuteční 23. 5., 13. 6., 11. 7., 15. 8. od 16 hodin a dále dle individuálního zájmu návštěvníků.

Klášterní zahrada 2017 navazuje na vernisáž výstavy Silvie Krivošíkové v Galerii Dům. K výstavě promluví kurátorka Iva Mladičová. Výstava potrvá do 24.9.2016.

Klášterní zahrada je otevřena od 8.00 do 20.00. 

 

 Vernisáž výstavy Souznění

6.8.2016 od 17:00

Komentované prohlídky: 9.8.2016 od 16:00

K výstavě promluví kurátorka Iva Mladičová. Otěvřeno denně od 10 do 16 hodin. Záštitu nad Galerií Dům převzal hejtman Královehradeckého kraje Bc. Lubomír Franc.Vernisáž výstavy Přenos do kolonie b.

18.6.2016 od 17:00

Komentované prohlídky: 21.6.2016 od 16:00

K výstavě promluví kurátor Petr Vaňous. Otěvřeno denně od 10 do 16 hodin. Záštitu nad Galerií Dům převzal hejtman Královehradeckého kraje Bc. Lubomír Franc.Vernisáž výstavy Konec sezóny

7.5.2016 od 17:00

Komentované prohlídky 10.5.2016 od 16:00

Zbyněk Sedlecký patří do silné malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Autor ve své aktuální malířské tvorbě tematizuje komprimovaný vztah místa a času k povaze, možnostem a kapacitě lidské paměti, která je schopna rekonstruovat minulost jen do určité míry.Vernisáž výstavy Klášterní zahrada 2016

7.5.2016 od 17:00

Komentované prohlídky: 10.5., 21.6., a 9.8. od 16.00

Klášterní zahrada 2016 navazuje na vernisáž výstavy Zbyňka Sedleckého v Galerii Dům. K výstavě promluví kurátorka Iva Mladičová. Výstava potrvá do 24.9.2016. Otevřeno denně od 8.00 do 20.00. Pozvánka na uvedení katalogu 3x2 PRO KLÁŠTER

čtvrtek 25. února 2016 od 19.00

(A)VOID Floating Gallery

Zveme na uvedení katalogu 3x2 PRO KLÁŠTER a koncert Souboru současné improvizované hudby Occhi di Domani (Marie Ladrová – těremin, Anna Vlasáková – klávesy, clean dirt – el. kytara), dále zahraje Ewski (loops + voice)
Site-specific projekt 3x2 PRO KLÁŠTER / Q:, Kryštof Kaplan, Pavel Mrkus, Pavel Hošek, Martin Dašek a Jiří Matějů / kurátoři Petr Vaňous a Iva Mladičová / 22. 4. – 27. 9. 2015 / Broumovský klášter

 Vernisáž výstavy Heliofilie

8. 8. 2015 od 17.00

Komentované prohlídky 9.8. 20.8. 30.8. 19.9. 27.9. od 15 hodin.

Michal Kindernay se dlouhodobě zabývá možnostmi propojení obrazu, zvuku a reflexe projevů konkrétního
prostředí. Vytváří interaktivní videa, audiovizuální instalace, videoperformance. Tematizuje proměnlivost
charakteristických veličin daného místa, jež zaznamenává pomocí specifických přístrojů, součástí jeho prací
je i jejich vlastní konstruování. Preferuje site specific projekty obsahující ekologický nebo sociální rozměr.
Pro Galerii Dům připravil instalaci reflektující podmínky prostředí, jež transformoval do obrazové kompozice
paměti místa. Paralelně v ní sleduje spektrum světelných proměn exteriéru i interiéru výstavního prostoru.Vernisáž výstavy Estetika svádění

13. 6. 2015 od 17.00

Komentované prohlídky 20. 6., 2. 8.

Projekt Estetika svádění představuje poslední z autorských cyklů Petra Duba. Autor
jeho prostřednictvím zkoumá vztahy mezi obrazem (malbou), architekturou výstavního prostoru a designem produktů
denní potřeby. Projekt si klade za cíl upozornit na naši neschopnost jednoduše kategorizovat přesné hranice mezi
jednotlivými složkami současného „vizuální smogu“ a utvářet závazné závěry plynoucí z tohoto stavu.Vernisáž výstavy Tvar přechází prostor

22. 4. 2015 od 16.00

Komentované prohlídky 25. 4., 26. 4., 7. 6.

Monika Immrová vystavuje v Galerii Dům soubor z několika posledních let, v němž předkládá aktuální řešení
svého dlouhodobého zájmu o téma elementárního tvaru a jeho prostorového i plošného účinku. Hlavní pozornost
v celku upoutává dynamický dialog kartonových reliéfů a subtilních slepotisků s velkoformátovými plastickými
betonovými objemy. Reliéfu se Monika Immrová věnovala již na počátku své umělecké dráhy, současné pojetí
reflektuje průzkum prostorových možností jednoduchého tvaru.Galerie Dům 2015

Galerie Dům představí v roce 2015 práce Moniky Immrové (1970), Petra Duba (1976) a Michala Kindernaye (1978). Monika Immrová svou sochařskou instalaci založí na kombinaci velkorozměrných prostorových objektů a reliéfních nástěnných prací, vytvořených v posledních několika letech. Petr Dub představí projekt nazvaný Estetika svádění, v kterém bude rozvíjet a zkoumat vztahy mezi použitými obrazy-objekty, architekturou výstavního prostoru a designovými předměty denní potřeby.  Michal Kindernay se ve své interaktivní práci konceptuálního charakteru bude věnovat tematizaci polarity mikrokosmos – makrokosmos; naváže na svůj dřívější několikaletý zájem o uměleckou práci v Broumově a jeho bezprostředním okolí. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.Site specific projekt Broumov 2015

Do konceptu „site specific“ části broumovského výstavního projektu pro rok 2015 byli vybráni sochař Kryštof Kaplan (1987), malíř Igor Korpaczewski (1959), multimediální umělec Pavel Mrkus (1970), sochař Pavel Hošek (1976), malíř Jiří Matějů (1960) a autor řady site specific instalací Martin Dašek (1981). Hlavní záměr projektu spočívá v představení výrazných a osobitých uměleckých projevů, jež budou v posloupnosti tří dvojic výstav/instalací vytvářet dynamicky různorodý soubor a reagovat na génius loci barokního kláštera. Výběr autorů bez kurátorského apriorního vymezení užšího tématu prací (realizací) vychází vstříc možnostem živě a bezprostředně reagovat na místo se silnou historickou informací, na místo esteticky/vizuálně velmi podnětné, které v sobě uchovává kulturní potenciál celoevropského významu, jenž lze probudit a rozvinout současnými uměleckými výrazovými prostředky. Projekt by měl být na závěr shrnut v publikaci představující jednotlivé zúčastněné autory a dokumentující jednotlivé realizace v areálu kláštera. Cílem je mimo jiné oživit vztah veřejnosti k historické památce prvořadého významu přirozenou cestou, prostřednictvím dotyku současnosti. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.Rekonstrukce budovy Galerie Dům

V roce 2014 přesídlila Galerie Dům do jiných výstavních prostor, zatímco ty původní prošly spolu s klášterní zahradou rozsáhlou revitalizací. 

Podívejte se na srovnání.Vernisáž výstavy Světlo v obraze

16. 8. 2014 od 17:00

Komentované prohlídky: 31. 8 a 14. 9. od 15 hodin            

Richard Loskot pro výstavní prostory v broumovském klášteře připraví site specific instalaci založenou na výrazových možnostech světelného paprsku. Pomocí soustavy zrcadel vytvoří „světelnou interpretaci“ malby Marka Rothka.
Richard Loskot (1984) studoval na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci (2003–2011) a na mnichovské Akademie der Bildenden Künste (2007–2009). Ve svých pracích se často zabývá zviditelňováním fyzikálních dějů a idejí přítomných v daném místě, a to prostřednictvím elektroniky; vytváří audio-vizuální prostorové instalace a kompozice interaktivního charakteru.
 
Kurátor/ Curator: Iva MladičováVernisáž výstavy Vedlejší efekt

28. 6. 2014 v 17.00

Komentované prohlídky: 13. 7 a 3. 8. od 15 hodin

Slavnostní vernisáž výstavy Danila Hanzlíka s názvem Vedlejší efekt. Audiovizuální instalace Daniela Hanzlíka (nar. 1970) realizovaná přímo pro prostoty broumovského kláštera.

Daniel Hanzlík vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a poté strávil dva roky studiem na Pilchuck Glass School v americkém Seattlu. Od roku 2008 je členem umělecké skupiny BOOT_audiovisual.

Kurátor/ Curator Petr VaňousVernisáž výstavy Formátování

10.05.2014 od 15:00 do 18:00

Jedinečná výstava autora, který vytváří objekty na způsob kladených otázek. Ty mohou být komplikované, plné odboček, nebo naopak krystalicky jasné.
Vojtěch Míča se narodil 11. 1. 1966 v Praze. V letech 1980 – 1984 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor restaurování a tvarování dřeva. Poté rok pracoval jako kameník na rekonstrukci kolonády v Karlových Varech. V letech 1985 –1992 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství (prof. H. Demartini) a monumentální tvorba (prof. A. Veselý). Od roku 1993 působí jako odborný asistent na pražské AVU, nejprve u prof. H. Demartiniho, nyní u prof. J. Zeithammla. 

Kurátor/ Curator: Petr VaňousKomentovaný výklad pro výstavu

Na výstavu s komentovaným výkladem a programem uzpůsobeným věku skupiny srdečně zveme školní i mimoškolní skupiny.

Na program je nutné se předem objednat na anna.havelkova@klasterbroumov.cz, nebo na telefonním čísle 721 093 751Připravované výstavy

24. 6. 6. 8.

Jakub Lipavský
25. 6. – 6. 8. 2017 Vernisáž 24. 6. 2017 Jakub Lipavský (nar. 1976 v...
více informací >

12. 8. 24. 9.

Jaromír Novotný
13. 8. – 24. 9. 2017 Vernisáž 12. 8. 2017 Jaromír Novotný (1974)...
více informací >

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10.00 - 18.00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB